leading pic

Кои сме ние?

Християнска Църква Месия е част от световното Протестантско семейство. Протестантските църкви  исторически присъстват повече от 160 години в България. Дейността на протестантските мисионери по нашите земи датира от средата на ХIХ век с подготовката на първия превод на Библията на говорим български език. През 1860г. България има своето първо протестантско училище, а четири години по-късно е основана Първа Евангелска Църква в София. Протестантските църкви в страната се съхраняват дори през трудните за християнството десетилетия на комунистическо управление. Според доклади от архивите на ДС преди 10.ХІ.1989г. християните от протестантски общности в страната са над 50 хил. Понастоящем статистиките сочат протестантското християнство като третото по численост вероизповедание в страната. Като протестанти се определят около 150 хиляди български граждани числящи се към евангелските протестантски църкви.

Църква "Месия" е общество от хора, които изповядват вяра в Господ Исус Христос. Тя е основана през 1991г в гр. Стара Загора и се числи към евангелско-петдесятната общност в България.

Църква "Месия" е регистрирана по Закона за Вероизповеданията в Софийски Градски Съд като Вероизповедание с наименование Християнска Църква Месия – гр. Стара Загора. Под това вероизповедание са регистрирани повече от 15 църкви в страната, които подържат близки взаимоотношения и съработничество помежду си.

Вероизповедание Християнска Църква Месия е пълноправен член на ОЕЦ - Алианс на Обединените Евангелски Църкви в България от 2011 година.

От 2012 година църквата е пълноправен член на международното движение C3 Global (Christian City Church) със седалище Сидни, Австралия.

Прочети цялата книга

photo

Пастор Любо Петков

е роден през 1969г.

 Приема Христос за Господ и Спасител през 1989г.

От 1990 –до 2003г Любо Петков живее и служи като помощник пастор в ХЕЦ Шалом, Ловеч. Той е съосновател и помощник пастор за 13 години.

През 1991 се жени за Таня Петкова и заедно се посвещават на активно служение в ХЕЦ Шалом.

През 1993 Любо Петков е официално ръкоположен в пасторско служение от П-р Георги Михайлов – Главен пастор на ХЕЦ Шалом, Ловеч.

 През 1995г Пастор Петков се дипломира, като бакалавър по теология към Библейски Колеж Видение  - Рамона, Калифорния . Години наред служи като учител в националната верига Християнски Институт за Изучаване и Обучение ( ХИИО) Видение за България.

През 2002г завършва"Haggai" Institute в Хавай, САЩ

Учи магистратура към TCM( Training Christian for Ministry) – Виена, Австрия.

Съпругата му Таня Петкова е родена в Плевен, в християнско семейство с богата история и значим принос към Евангелизма в България. Тя  е бакалавър по теология към Библейски Колеж Видение - Рамона, Калифорния от 2007г.

На 2 март 2003г П-р Любо и Таня Петкови стават главни пастори на ХЦ Месия, Стара Загора и са официално ръкоположени в това служение.

Пастор Любо и Таня имат благословен брак и две  прекрасни деца Соломон  и Дебора. Те са посветени на Бог и църквата с талантите, които притежават.

pastors

Ние вярваме в:

Бог – Отец

Бог е Създателят на всичко. Той е Съвършен и Непроменяем, Всезнаещ, Всесилен, Всеприсъстващ, Изкупител на човечеството.

Битие 1:1; Исая 43:11;

Синът Исус Христос

Исус Христос е второто Лице на Триединния Бог, и е вечният Син на Бога. Идва на земята като съвършен Бог и съвършен човек, заченат от Святия Дух и роден от девицата Мария. Той умря на кръста като жертва за греховете ни и възкръсна от мъртвите за нашето оправдание, и сега е отдясно на Отца като наш Върховен Свещенник и Защитник.

Матей 1:23; Деяния на апостолите 7:56; I Тимотей 2:5; Евреи 4:15

Святият Дух

Като третата личност на Триединството, Святия Дух, Който изхожда от Отца, е изпратен от Бога на вярващите след възнесението на Исус, за да ги упътва във всички истини, да им дава сила да живеят победоносен християнски живот и да осъжда света за грях.

Йоан 14:26; 15:26; 16:7-8,13

Човекът

Човекът е бил създаден по Божий образ и подобие да владее над творението, но е изпаднал в грях като се е разбунтувал срещу Бога. Тази постъпка е отделила човека от Бога и следователно човекът е станал роб на греха и се нуждае от примирение и Спасител, за да достигне положението, за което е създаден.

Битие 1-3; Римляни 5:12-21 и 6:23

Изкуплението

Изкуплението е било възможно само чрез пролятата кръв на Исус Христос, Който е заплатил цената чрез Своята смърт и Възкресение и сега човекът има достъп до спасението, което е дар от Бога. Хората могат да получат своето спасение единствено чрез покаяние за греховете си, вяра в Христовото дело на кръста и кръщение в Господното име.

Йоан 3:16; Ефесяни 2:8-9; Римляни 10:9-10

Боговдъхновеност на Писанието

Старият и Новият Завет на Библията са Боговдъхновеното Слово, най-висшият авторитет за цялата вяра и практика на християнина . Библията се състои от общо 66 книги, които са канонизирани, от които 39 книги са в Старият завет и 27 книги в Новият завет.

2 Тимотей 4:15-17; Йоан 1:1-3

Църквата

Вселенската Христова Църква се съставлява от всички новородени християни, които представляват Христовото тяло тук на земята. Видимо ни се разкрива чрез местните църкви.

Откровение  2:1; II Koринтяни 11:28;

Кръщението в Святия Дух

Кръщението в Святия дух е за прослава на Исус Христос. То дава сила на вярващите за праведен живот и служение. Тази опитност е нещо различно от опитността на новорождението и за нея свидетелства първоначалният белег – говорене на други езици, според както Божият Дух дава способност да се говори.

Деяния на апостолите 1:8; 2:14; 19:2-6;

Божествено изцеление

Възстановяването на човешкия дух, душа и тяло беше снабдено от нашия Господ Исус Христос след като беше наранен на кръста и възкръсна със силата на Бог. Божественото здраве е на разположение за всеки вярващ. Христос ни изкупи от проклятията на закона: грях, болест, бедност и смърт.

Изход 15:26; Деяния на апостолите10:38; Галатяни 3:13-14; 1 Петър 2:24;

Водно кръщение

Вярваме, че всеки новороден християнин трябва да бъде кръстен във вода чрез пълно потапяне в името на Господ Исус Христос за прощение на греховете и обрязване на сърцето.

Матей 28:19; Марко 16:16; Деяния на апостолите 2:38; Римляни 6:1-4

Освещение

Вярваме, че всеки християнин трябва да се стреми към един чист и свят начин на живот, като се отделя от греха, измивайки себе си в Божието Слово чрез покорство и святост в страх от Бога.

Матей 5:48; Евреи 12:14; 1 Петър 1:15-16;

Плодът и дарбите на Святия Дух

Вярваме, че дарбите или проявленията на Святия Дух са свръхестествено служение на Господ Исус Христос върху църквата, и че всеки един християнин може да оперира с дара, който Бог му дава. Също така плодът на Духа изразява характера на Христос, който е модел за всеки вярващ, за да живее един христоподобен живот.

1 Коринтяни 12:8-10; Деяния на апостолите 1:8; 1 Петър 4:10-11; Галатяни 5:22-23

Възкресението

Вярваме, че възкресението е минало, настояще и бъдеще. Нашият дух беше възкресен при новорождението от състоянието на духовна смърт и премина в живот. Нашата душа е трансформирана и в постоянно обновяване спрямо Божията воля. Ще има и възкресение на нашите тела, които ще бъдат подобни, нетленни като на нашия Възкръснал Господ Исус Христос.

1 Петър 1:23; Йоан 5:24 и 11:25; 1 Коринтяни 15:20-23; Филипяни3:11-21; Римляни 12:2;

Божият Съд

Вярваме, че Божият Съд е минал, настощ и бъдещ. Първо, нашите грехове бяха осъдени в Христос на кръста. Второ, ние се учим как да съдим себе си и другите като стоим в Божието присъствие. Трето, ще бъдем съдени от Съдията на цялата Вселена, всеки ще дава отговор за себе си, заставайки лично пред Бог.

Деяния на апостолите 17:31; 2 Коринтяни 5:10; 1 Коринтяни 6:3 и 11:31-32;

Вечните състояния

Вярваме, че Божието царство е от вечността и във вечността. Божието царство се разширява между нас. Праведните ще наследят небето, а неправедните ще отидат в ада, където ще прекарат вечността.

Лука 13:27-29; Откровение 21 и 22 гл.

church pic

Култура на църквата

„Култура е множество от отличителни духовни, материални, интелектуални и емоционални черти на дадено общество или обществена група. Тя обхваща освен изкуството и литературата, начина на живот, формите на съжителство, ценностните системи, традицийте и вярванията“

                                                                                           (дефениция на ЮНЕСКО)

Всяко семейство по света има своя уникална култура, собствен набор от ценности и специфичен език, които ги отличават като семейство. Ще споделим това с вас някои от ценностите, които изграждат нашата култура.

Молитва

Молитвата е основна ценност. Църквата стартира като молитвена среща в деня на Петдесятница. Ние като църква не искаме никога да забравяме каква е основата, а именно да бъдем хора на молитвата.

Хваление

Исус търси поклонници. Хора, чийто начин на живот прославя Бога. Звукът на хвала ни събира и ни води в Божието присъствие. Музиката е универсален език и събира хората заедно.

Божието присъствие

Ние насърчаваме всички да се научат как да влязат в това велико присъствие на всемогъщия Бог. Ние сме призовани да носим една специфична и славна атмосфера на тази земя. В тази атмосфера хора са изцелени, освободени и неща се случват в душите на хората. Ние приемаме спасение и преживяваме Бог.

Божието Слово - Библията

Божието Слово е основата. То ни дава ясна переспектива за живота, за който сме призовани, като християни. Затова ние отдаваме голямо значение на проповядването, поучаването и размишлението в нашите служби.

Видение и вяра

Видението, което имаме е по-голямо от самите нас, нашите възгледи и ресурси и винаги изисква вяра. Затова е толкова вълнуващо , защото Бог ни кара да правим неща, които са отвъд нашите способности. Затова ние се доверяваме на Него и на Неговата сила да изършат това дело.

Щедрост

Когато даваме и сме щедри, това излива благословение и изобилие. Ние искаме да сме мъже и жени, известни с това, че винаги дават и имат щедро отношение към живота.

Лидерство

Ние постоянно изграждаме лидери. Лидерите са тези, които променят света. Ние вдъховяваме хора да растат в талантите и влиянието си.

Ученичество

Ние не искаме да имаме хора, които просто да бъдат християни и да идват в църквата, но ние искаме да отидем по-напред. Да ги видим как стават лични ученици на Исус Христос.

Разбираеми и актуални

Ние искаме да бъдем разбираеми, достъпни и актуални, като разбираме какви са нуждите на нашето общество. Постоянно да се отърсваме от старото и да прегръщаме новото.

Служене

Да предадеш себе си на Христос, за да служиш за Неговата цел и в Неговия дом-църквата, със своите таланти и способности.

Свобода

Това е една от нашите отличителни черти. Ние не контролираме начина на живот на хората. Това винаги е един уникален и деликатен баланс между областите от живота ни, където искаме хората да са свободни, но от друга страна да живеят живот, който е порядъчен, чист и свят.

Единство

Единството на Духа се опазва с връзката на мира и приемането един на друг, защото сме свързани.

Там, където има единство всичко може да бъде постигнато.

В центъра на цялата тази култура има една личност, която е издигната над всичко – Исус. Ние искаме всички думи да водят към Него и да идват от Него във всичко, което правим, за да може всичките пътеки, които създаваме и цялата култура да прославят Христос и да Го направят желан.

За дарения можете да използвате някоя от следните възможности:

Онлайн дарение чрез карта или PayPal:

Банков превод по сметка:

Християнска Църква Месия

Банка:      ОББ, клон Стара Загора
IBAN:      BG65UBBS80021071295315
BIC код:  UBBSBGSF

Адрес на банката:
Обединена Българска Банка
бул. "Руски" 50
Стара Загора, 6000
България

ХЦ "Месия"
ул. Майор Кавалджиев 175
гр. Стара Загора, 6004

Офис: mail office
тел. 042/ 25 10 93,
GSM: 0898/ 590 576

Пастор: mail pastor

Ред на нашите богослужения:
Неделя - 10:00;


ул. "Майор Кавалджиев" №175